کالای فیزیکی

351 روز آبادان

351 روز آبادان
کالای فیزیکی

351 روز آبادان

۶٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

برای خرید به ماهشهر رفتم . هنگام بازگشت ، آبادان محاصره شده بود. از جاده های خاکی خودم را به شهر رساندم . خانه ام فرو ریخته بود. فرزندانم شهید شده بودند. همسرم در مسجد و من در مدرسه زندگی می کردیم و می جنگیدیم .

۳۵۱ روز آبادان، خاطراتی بی نظیر از سختی‌ها و ایستادگی هاست