کالای فیزیکی

جوانان اهواز زنده اند

جوانان اهواز زنده اند

جوانان اهواز زنده اند

۳۵٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

لشکر ۹ عراق روز نهم جنگ به حمیدیه در ۱۵ کیلومتری اهواز رسید. این لشکر اگر موفق می شد از حمیدیه بگذرد ، بعد از الحاق با لشکر ۵ وارد اهواز می‌شد و شهر سقوط می کرد . آیت‌الله بهشتی با گزارشی که از شمخانی و دیگران گرفته بود ، متوجه شده بود که اهواز به زودی سقوط خواهد کرد. ایشان پیش امام رفته و گفته بود بچه ها نگران سقوط اهوازند. امام پاسخ داده بودند که مگر جوانان اهواز مرده‌اند؟ این پیام که از طریق شمخانی به بچه ها رسید ، خون همه را به جوش آورد و عده ای از جوانان اهواز به فرماندهی غیور اصلی رفتند و به عراقی‌ها شبیخون زدن به آنها را ده‌ها کیلومتر عقب راندند.